Wat is een ‘groen gebouw’ en welke kenmerken heeft het?

 

Het milieubewustzijn, ook wel de groene beweging genoemd, wint aan belang nu de wereld elke dag getuige is van de gevolgen van de klimaatverandering. De meeste menselijke activiteiten hebben een negatieve invloed op het klimaat en het milieu. En doordat steden met de dag voller worden door de migratie vanuit plattelandsgebieden, zijn ook de behoefte aan en het belang van gebouwen toegenomen. Gebouwen zijn de stedelijke regio’s gaan domineren, aangezien het grootste deel van wonen en werken en ook de dienstverlening zich in dergelijke infrastructuren afspeelt. Van residentiële appartementen tot kantoorruimten tot ziekenhuizen of scholen of overheidsinstellingen, vrijwel alles bevindt zich nu in gebouwen. Het is dan ook normaal dat de bezorgdheid over de duurzaamheid van deze structuren is toegenomen en dat er milieuvriendelijkere oplossingen voor worden toegepast.

 

Groene gebouwen zijn gebouwen die bij hun ontwerp, bouw en exploitatie de negatieve invloed op het milieu verminderen of elimineren. Bovendien kunnen ze ook positieve effecten hebben op ons klimaat en onze natuurlijke omgeving. Dergelijke milieugerichte kenmerken vormen echter geen belemmering voor de gebouwen om hun doel te dienen en naar behoren te functioneren.

 

Bouwers en ontwikkelaars over de hele wereld hoeven groene gebouwen niet op dezelfde manier te benaderen. Er zijn immers talrijke factoren die een rol spelen bij het ontwerp en de bouw van deze gebouwen. Denk maar aan de klimaatomstandigheden, de cultuur en de economische en milieubehoeften van de plaats waar het gebouw zal worden opgetrokken. Al deze aspecten zijn van invloed op de kenmerken van het groene gebouw dat wordt gepland en gebouwd.

 

De infrastructuren delen echter ook algemene kenmerken die ze een ‘groen’ karakter kunnen geven. Enkele ervan zijn hieronder toegelicht:

 

 

  • purchase neurontin Hernieuwbare energiebron : het gebruik van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, kan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en ook de energierekeningen helpen verlagen, aangezien het grootste deel van de energiebehoeften wordt gedekt door de productie van eigen energie. BEMS kunnen helpen bij het beheer van energie uit verschillende bronnen, niet alleen om energie te leveren zonder onderbrekingen, maar ook om het energieverbruik uit externe bronnen tot een minimum te beperken. Dit zorgt ervoor dat de energierekeningen het laagst zijn en dat ook het verbruik van niet-hernieuwbare energie tot een minimum wordt beperkt.

 

  • Gebruik van water en andere hulpbronnen tot een minimum beperken: van bouw tot exploitatie wordt in groene gebouwen gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid verbruikt water en andere essentiële hulpbronnen zoals brandstof. Het gebruik van watermeters, efficiënte kranen of zelfs het opvangen van regenwater zijn enkele van de methoden waarmee water kan worden bespaard.

 

  • Maatregelen om vervuiling en afval te verminderen: aangezien er voor groene gebouwen naar wordt gestreefd de impact op het milieu te verminderen, moeten de vervuiling en het afval van deze infrastructuren zo laag mogelijk zijn. Hergebruik en recyclage bevorderen, afvalarme producten en processen gebruiken, en afval juist verwerken zijn enkele van de manieren waarop gebouwen dit kunnen bereiken.

 

  • Goede kwaliteit van het binnenmilieu: voor de bewoners of gebruikers van het gebouw is het belangrijk te zorgen voor een aangename en gezonde atmosfeer. De juiste temperatuurregeling, luchtzuiverheid en een laag geluidsniveau zijn enkele overwegingen die in dit verband moeten worden gemaakt.

 

  • Gebruik van niet-toxische en duurzame materialen: bij de bouw en het dagelijks gebruik van groene gebouwen moet worden gestreefd naar het gebruik van materialen en hulpmiddelen die duurzamer of zelfs gerecycleerd zijn. Voor isolatie kan bijvoorbeeld cellulose een geweldig groener alternatief zijn, aangezien dit meestal van gerecycleerd krantenpapier wordt gemaakt. Ook voor regelmatig onderhoud, zoals het schoonmaken van vloeren en andere oppervlakken, kunnen oplossingen worden ingezet die milieuvriendelijker zijn.

 

  • Ideale locatie: de locatie is belangrijk omdat de gebouwen de natuurlijke habitat in hun omgeving niet mogen aantasten door ze op ecologisch kwetsbare locaties te laten bouwen. Bovendien zou een locatie die met het openbaar vervoer bereikbaar is, ook betekenen dat minder gebruik wordt gemaakt van privévoertuigen, waardoor de verbranding van fossiele brandstoffen tot een minimum wordt beperkt.

 

  • Innovatief ontwerp: groene gebouwen moeten worden gebouwd op basis van een ontwerp dat de duurzame strategieën die voor het gebouw zijn gepland ook mogelijk maakt. Zo kan het gebouw aan veranderende omgevingen worden aangepast. Een slim ontwerp kan de middelen die voor het groene gebouw beschikbaar zijn maximaal optimaliseren om zowel bij de bouw als de exploitatie de hoogste efficiëntie te bereiken. Zo is bijvoorbeeld passief woningontwerp een populair concept waarbij wordt getracht het plaatselijke klimaat optimaal te benutten om het ideale binnenklimaat voor de bewoners van het gebouw te creëren en in stand te houden. Dit vermindert de afhankelijkheid van energie en helpt apparaten het binnenmilieu beter te regelen.

 

KNX Association werkt samen met bouwers, fabrikanten en andere instellingen om de nieuwste technologieën zoals BEMS, HEMS en standaarden voor de beste energiemanagementoplossingen te ontwikkelen voor gebouwen en andere infrastructuren. Op www.knx.org leest u hier meer over.