Niet louter energie besparen, maar ook energie beheren – Een interview met Joost Demarest, CTO bij KNX

 

Joost Demarest, Chief Technology Officer (CTO) bij KNX Association, sprak met Bob Snyder van Channel Media over hoe belangrijk het is het energieverbruik in gebouwen proactief te beheren. Ook de toekomst van de energiesector kwam aan bod. Een link naar het interview is terug te vinden aan het einde van dit artikel. Hieronder volgt een korte samenvatting.

http://cakebysadiesmith.co.uk/contact-us/ Het energieverbruik in gebouwen schiet snel de hoogte in, en dat vergt een duurzame aanpak

Volgens het IEA (Internationaal Energieagentschap) zijn gebouwen goed voor bijna één derde van het wereldwijde uiteindelijke energieverbruik en 55 % van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. De afgelopen 25 jaar kwam de toenemende behoefte aan energie in gebouwen overeen met 60 % van de totale stijging van het globale elektriciteitsverbruik. Aangezien die tendens overal ter wereld aanhoudt, is het zelfs nog belangrijker geworden om niet alleen rekening te houden met de efficiëntie van het energieverbruik in een gebouw, maar ook om gebouwen duurzamer te maken.

Demarest toont hoe KNX de focus verlegd heeft van een traditionele aanpak om de energie-efficiëntie in woningen en andere gebouwen te maximaliseren naar een duurzame benadering die inspeelt op de behoeften van vandaag. Daarbij hoort energiemanagement met de hulp van digitale technologieën, een trend die de energiesector het afgelopen decennium ingrijpend heeft veranderd. Energiemanagement is een proactieve methode om alle aspecten van energie – van het opwekken van stroom tot het verbruik of de opslag ervan – te plannen, volgen en optimaliseren.

Aan de hand van een specifiek voorbeeld – kantoorgebouwen – schetst Demarest de bovengenoemde shift van energie-efficiëntie naar energiemanagement door KNX. Dankzij slimme apparaten en geavanceerde communicatie- en datamogelijkheden in het kader van de digitale revolutie kunnen gebouwen tegenwoordig zelfs hun energiebehoeften inschatten en navenant beheren. Daarnaast hebben de stijgende energieprijzen bedrijven ertoe aangezet energie lokaal te produceren op een hernieuwbare manier, zodat ze minder gevoelig zijn voor de schommelende prijzen van stroom van elektriciteitscentrales. Met slimme oplossingen, zoals energiemanagementsystemen voor gebouwen, kan de energievraag van een gebouw worden afgestemd op de verschillende bronnen, om zo maximaal te besparen op energie. De verschuiving naar lokaal opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen is een sterke stimulans om woningen en andere gebouwen meer zelfvoorzienend te maken.

Cesenatico De mogelijkheden van energiemanagement

“Meten is weten”, zegt Demarest, terwijl hij benadrukt hoe belangrijk het is om een diepgaand inzicht te hebben in het energieverbruik om energie optimaal te kunnen beheren. Door KNX-oplossingen te koppelen aan de energiemeting en de submetering in een gebouw, is het energiemanagement er sterk op vooruitgegaan. Om na te gaan hoe een gebouw nog energie-efficiënter kan worden, heb je namelijk een beter beeld van het energiegebruik nodig. Slimme meters zijn dan ook cruciaal voor het energiemanagement in een gebouw.

KNX en zijn leden hebben zich in de loop der jaren grondig verdiept in het meten en beheren van het energieverbruik in gebouwen. KNX richtte zich, zoals hoger vermeld, aanvankelijk op energie-efficiëntie en specialiseerde zich in het verbeteren van de verwarming, ventilatie en airconditioning in specifieke ruimtes of delen van een gebouw. Maar door de jaren heen is de focus verschoven van energie-efficiëntie naar energiemanagement en hebben slimme apparaten automatisering mogelijk gemaakt. De KNX-leden ontwikkelen ondertussen zelfs oplossingen die het energieverbruik meten tot op het niveau van circuits in installaties. Een mooi bewijs dat de mogelijkheden van energiemanagement sterk toegenomen zijn. Demarest is er bovendien van overtuigd dat die mogelijkheden alleen maar talrijker zullen worden. Beheerders en eigenaars van gebouwen kunnen dus op een betrouwbaardere, efficiëntere en flexibelere manier aan energiemanagement doen.

Toepassingen en projecten van KNX rond energiemanagement

De vraag naar geavanceerdere energiemanagementsystemen neemt toe. Door de opkomst van smart grids, slimme woningen en gebouwen met eigen bronnen van hernieuwbare energie en laadstations voor elektrische wagens is het energie-ecosysteem complexer dan ooit.

Daarom legt KNX zich nu toe op applicaties voor een beter energiemanagement. Demarest geeft aan hoe een centrale intelligente unit, bijvoorbeeld de customer energy manager van KNX, onmisbaar is voor een efficiënt energiegebruik zonder onderbrekingen. De applicaties garanderen ook dat de opslag van zelf opgewekte energie goed beheerd wordt. Deze toepassingen kunnen de uitwisseling van gegevens en energie tussen de infrastructuur en de smart grid in twee richtingen aan, waardoor de smart grids op elk moment stabiel blijven. Ook de flow tussen diverse laadstations van verschillende fabrikanten verloopt naadloos, zodat elektrische voertuigen optimaal kunnen worden opgeladen.

Demarest onthult ook meer details over het ambitieuze project van KNX op Al Maktoum International Airport in Dubai. Daarbij worden KNX-oplossingen ingezet als basis voor meer energie-efficiëntie en een beter energiemanagement op de hele luchthaven. Hij is ook enthousiast over de mogelijkheden van KNX IoT, en gelooft dat dit het pad kan effenen voor veel slimmere oplossingen en automatiseringen die de huidige mogelijkheden van energiemanagement verbeteren.

Wie meer wil weten over energiemanagement en de manier waarop dat in praktijk gebracht kan worden met KNX-oplossingen, verwijst Demarest door naar de e-campus van KNX. Daar ontdek je alles over energiemanagement met KNX. De e-campus biedt alle basistools en -kennis, zodat zelfs beginners aan de slag kunnen met de oplossingen voor energiemanagement van KNX.

Slotwoord: Energiemanagement: de nieuwe realiteit

De digitalisering in de energiesector zet in een steeds sneller tempo door, waardoor de energiesystemen steeds veiliger, productiever, toegankelijker en duurzamer worden. Het grote publiek wordt zich bovendien almaar sterker bewust van het belang van een duurzamere wereld. In die mate zelfs dat de markten veranderen en er nieuwe bedrijfsmodellen opduiken. KNX werkt al in deze nieuwe realiteit en biedt een interessant assortiment van toepassingen, apparaten en oplossingen inzake energiemanagement aan. Bedrijven en organisaties moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur waarop ze vertrouwen om te functioneren en zich te profileren duurzaam is.

See interview