Standaardisering van energiemanagement

 

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft een reeks instructies opgesteld die moeten worden gevolgd voor een efficiënte invoering en handhaving van energiebeheerpraktijken bij organisaties en bedrijven. KNX is actief betrokken bij het opstellen van de EN 50491-12-x standaardreeks en het tweede deel zal specificeren welke data uitgewisseld zullen worden tussen de Customer Energy Manager (CEM) en de Resource Managers (RM) in de gebouwen.

 

Customer Energy Manager (CEM) zijn interfaces tussen het stroomnet en de energieapparatuur van het gebouw die de energievoorziening regelen en beheren. De Customer Energy Manager (CEM) is het centrale brein in de installatie, dat op de hoogte is van de energie die de apparaten nodig hebben (verbruiksapparaten zoals verwarmings-/koelsystemen) of van de energie die beschikbaar wordt gesteld door de apparaten in het gebouw (productieapparaten zoals zonnepanelen) en die de energiestroom controleert. Bij deze systemen kan ook rekening worden gehouden met energieopslag, zoals zonnepanelen of lithium-ion batterijen.

 

http://alvinghamvillage.co.uk/wp-content/plugins/awesome-support/plugins/jquery.fineuploader-3.5.0/server/php/example.php Lees HIER het volledige artikel.
PDF in English