Energiemanagementsystemen voor de woning: een leidraad

Om een duurzamere wereld te creëren, moet er iets veranderen aan het globale energieverbruik. Elk huishouden speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens de Europese Commissie was het huishoudelijke energieverbruik in 2019 goed voor 26 % van het uiteindelijke energieverbruik. Dat is bijna een derde van het totale energieverbruik. (Bron)

Hoe kunnen huishoudens dan garanderen dat hun energieverbruik duurzaam is?

Met speciale systemen die zowel hard- als software bevatten en ontwikkeld zijn om het energieverbruik te monitoren en zelfs per apparaat te controleren, en feedback te geven. Ze bieden woningeigenaars de mogelijkheid om te besparen op hun energiefactuur en hun huishouden milieuvriendelijker te maken.

Er zijn heel wat systemen die gebruikmaken van energiemanagement voor een efficiënt energiegebruik, en voor een stabiele energiebron om te voldoen aan de energiebehoeften van om het even welke infrastructuur. Energiemanagementsystemen voor de woning zijn systemen die speciaal ingezet worden om het energieverbruik in woningen te optimaliseren.

Energiemanagement in de woning

Energiemanagement is een breed thema dat alle aspecten van energie als hulpbron omvat.
Het is zowel van toepassing op de opwekking en distributie van energie als op het uiteindelijke verbruik in verschillende types infrastructuur.

Aangezien de verbruiksgewoonten van een woning sterk afwijken van het energieverbruik in een commercieel of industrieel gebouw, hebben huishoudens een eigen energiemanagementsysteem nodig.

Bovendien proberen heel wat slimme woningen met zonnedaken in hun eigen energiebehoeften te voorzien. Slimme systemen, die zich het energieverbruik van een huishouden eigen maken, zijn niet alleen vereist om het verbruik van zelf opgewekte energie te maximaliseren, maar ook om er zeker van te zijn dat de energietoevoer niet onderbroken wordt, veilig en stabiel is.

 

Laadpalen voor elektrische voertuigen integreren in energiemanagementsystemen voor de woning

Voor woningen met elektrische voertuigen en laadpunten is er extra vraag naar energie om de accu van elektrische voertuigen te laden. Laadpunten voor elektrische voertuigen kunnen met behulp van lastmanagement geïntegreerd worden in het energiemanagementsysteem van een woning. Lastmanagement is de aanpassing van energiebehoeften voor gebruik, in de energiesector ook wel bekend als ‘last’.

Er kunnen twee soorten lastmanagement ingezet worden door een huishouden om de accu van elektrische wagens te laden zonder dat dit een negatieve impact heeft op het energieverbruik van een woning. Enerzijds is er een statische vorm van lastmanagement. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de nood of ‘behoefte’ aan energie om de accu van elektrische voertuigen te laden. Daardoor is de energie niet meer beschikbaar voor het gebruik van andere apparaten in de woning.

Anderzijds is er een dynamische vorm van lastmanagement. Bij dit type wordt rekening gehouden met alle energiebronnen die beschikbaar zijn voor de woning. Afhankelijk van de energievereisten voor het huishouden wordt dan voldoende energie vrijgemaakt voor de laadpunten. Op die manier wordt altijd voorzien in de energiebehoefte van het huishouden.

Dynamisch lastmanagement biedt duidelijk meer flexibiliteit en is een betere oplossing om laadpalen voor elektrische wagens in energiemanagementsystemen voor de woning te integreren. Met een intelligent hard- en softwaresysteem voor energiemanagement kan dynamisch lastmanagement ingezet worden om de energievoorziening betrouwbaar te maken én een optimaal energieverbruik te garanderen.

Hoe werken energiemanagementsystemen voor de woning?

Bij een energiemanagementsysteem voor de woning werken hard- en softwareonderdelen samen om het energieverbruik van een woning efficiënt te beheren. Een energiemanagementsysteem voor de woning wordt gebruikt voor drie verschillende elementen: huishoudelijke apparaten, de meteropname en het communicatienetwerk. (Bron)

Hardware:

Het voornaamste hardwareonderdeel is de centrale eenheid van het energiemanagementsysteem voor de woning. Dit onderdeel is cruciaal voor een goede werking van het systeem. De eenheid wordt geïnstalleerd op het voornaamste schakelbord dat de elektriciteit naar elk punt in de woning leidt. Hij dient als centrale hub voor alle communicatie- en dataverkeer tussen apparaten voor energiemanagement, de gebruiker en huishoudelijke apparaten.

Naast deze centrale eenheid zijn er nog andere hardwareonderdelen die de eigenschappen van een energiemanagementsysteem voor de woning kunnen verbeteren. Apparaten voor energiemanagement, zoals zonnepanelen, slimme meters en schakelaars, sensoren enz. behoren ook tot de hardware van een energiemanagementsysteem voor de woning.

Puqi Software:

De software in een energiemanagementsysteem voor de woning regelt het data- en communicatieverkeer tussen de apparaten en de gebruiker. Hij gebruikt het communicatienetwerk om de informatie tussen het energiemanagementsysteem voor de woning, de leverancier en de gebruiker door te geven. Daarnaast bestaat de software uit een algoritme dat speciaal ontworpen is om de gegevens over het energieverbruik te analyseren en zo mogelijk te optimaliseren.

Bij uitbreiding fungeert de software ook als een interface tussen de gebruiker en het energiemanagementsysteem voor de woning. Hij verstuurt de informatie over het energieverbruik van de apparaten, en geeft op basis daarvan feedback en suggesties rond het behoud van energie. Tegelijkertijd verstuurt hij commando’s van gebruikers naar de apparaten.

Bovendien is de software uitgerust met verschillende functies die de gebruiker in staat stellen om meer controle te hebben over het energieverbruik van de apparaten in de woning, bijvoorbeeld tijdgebonden of voorwaardelijke regels om apparaten of de energiebron voor apparaten te controleren. Bij geraffineerdere systemen maakt machineleren / kunstmatige intelligentie het systeem veel slimmer en de energie-efficiëntie van het huishouden optimaler.

Doe mee met de revolutie rond energiemanagementsystemen voor de woning

Energiemanagementsystemen voor de woning bieden fantastische mogelijkheden om het energieverbruik in een huishouden te controleren. Dankzij deze systemen kunnen gebruikers hun energieverbruik opvolgen, die informatie naar zichzelf en andere apparaten versturen en inspelen op de instructies die ze krijgen.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, worden nog verfijndere apparaten en algoritmen geïntegreerd in energiemanagementsystemen voor de woning. Op die manier worden woningen zo energie-efficiënt en betrouwbaar mogelijk. Woningeigenaars kunnen daardoor niet alleen besparen op hun energiefactuur, maar ook een waardevolle rol spelen op weg naar een duurzamere wereld.