VOOR SCHOON EN EFFICIËNTER ELEKTRISCH OPLADEN: KNX SLAAT BAANBREKENDE BRUG TUSSEN SLIM BOUWEN EN E-MOBILITEIT

Van de zonnepanelen tot het laadstation en het elektrische voertuig: intelligente, veilige en kostenbesparende besturing van laadprocessen met energiebeheer van KNX

Voor de Europese Commissie is elektrische mobiliteit een cruciale pijler op weg naar een emissievrije economie in 2050. Het kan het wegverkeer en vervoer schoner en goedkoper maken. Maar het kan alleen een effectieve bijdrage leveren aan klimaatbescherming als de benodigde energie uit duurzame bronnen wordt gehaald. Ook is het belangrijk om zo efficiënt en zuinig mogelijk met energie om te gaan. Dit is precies waar KNX kan helpen.

cheap ivermectin Lees http://circleplastics.co.uk/assets/admin/plugins/plupload/examples/upload.php HIER het volledige artikel.